Leseliste Internasjonal Engelsk 2018

Her er en oversikt over bøkene jeg presenterte for elever i Internasjonal engelsk på Valle Hovin vgs, høsten 2018, i kronologisk rekkefølge.

Adichie, C.N.(2014). We should all be feminists. London: Fourth Estate

The Daily Podcast fra The New York Times

Bulawayo, N. (2014). We need new names. London: Vintage

Noah, T. (2017). Born a crime – stories from a south african childhood, London: John Murray

Black Panther-serien: Coates, T. (2016). A nation under our feet. Book one. New York: Marvel

Ms Marvel-serien: Wilson, G.W. (2015). Ms. Marvel. Volume 1. No normal. New York: Marvel

Smith, A. (2016). Autumn, London: Penguin

Wrong, M.(2016). Borderlines, London: 4th Estate

Dallaire, R.(2003). Shake hands with the devil – The failure of humanity in Rwanda. London: Arrow Books