Kriser

Klima

Hva om klimaendringene gjorde at mennesker faktisk flyttet til en annen planet? Det utforsker forfatteren Sigbjørn Skåden i roman Fugl som kom ut i 2019. Fugl er en framtidsdystopi,og et eksempel på romaner som i det siste har blitt omtalt som «cli-fi». Felles for cli-fi litteraturen er at den spesifikt tar opp i seg problemstillinger knyttet til klima og økologi.

En koloni mennesker har forlatt jorda og bosatt seg på den ugjestmilde planeten Sedes. De ønsker seg et nytt hjem og planeten blir på folkemunne kalt Heim. Handlingen i romanen er fordelt på to tidsplan. I 2048 følger vi de første bosetterne som går grundig til verks i å utforske mest mulig av planeten. De har med seg minnene om livet på jorda, men Su er det første mennesket som blir født på Sedes og som ikke har noe minne om hvordan verden var tidligere. Dette gnager moren hennes Heidrun, som jobber med å loggføre alt som foregår på planeten og hun slutter å gjøre jobben sin. På det andre tidsplanet befinner vi oss i 2147. En ny generasjon har vokst opp på Heim, men de bærer alle på en hemmelighet om noe fælt som har skjedd tidligere og de har vent seg til den manglende livskvaliteten på planeten. De har lært seg å leve på et eksistens-minimum. Plutselig kommer det en ny delegasjon mennesker til Heim. De er bedre rustet teknologisk og kommer til planeten med pågangsmot og teknologisk overlegenhet. Samtidig merker de fort at Heim er et goldt land og at de er avhengige av kunnskapen til menneskene som allerede har bodd der i hundre år for å overleve. Hva vil de fortelle og hva vil de utelate fra sin historie?

Litteratur:

  • Karlsvik, M. (2014) Den beste hausten er etter monsoon. Oslo: Samlaget
  • Lunde, M. (2015). Bienes historie. Oslo: Aschehoug
  • Tiller, C.F. (2017). Begynnelser. Oslo: Aschehoug
  • Skåden, S. (2019). Fugl. Oslo: Cappelen Damm
  • Strassegger, P.F. (2015). Før de henter oss. Oslo: Cappelen Damm
  • Vatne, B. (2018). Nullingen av Paul Abel. Oslo: Gyldendal