Forskningsprosjektet 2023

Hvert år gjennomfører elever i samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi et selvstendig forskningsprosjekt. På denne siden finner dere lenker som kan være nyttige i informasjonssøkeprosessen.

 • Nasjonalbiblioteket Nå kan du søke om tilgang til nettbiblioteket med feidepålogging. Tilgangen gjelder i 8 timer. Velg Elvebakken videregående når du søker om tilgang. Gi beskjed til Ingrid eller Tone om at du har søkt, slik at vi kan aktivere tilgangen for deg.
 • Arkivverket Et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver.
 • SSB – Statistisk sentralbyrå Samlet norsk statistikk. I statistikkbanken finner dere også en samleside for ulike emner, og dere får mulighet til å lage egne tabeller.
 • NOU – Norges offentlige utredninger Statlige rapporter som drøfter utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer.
 • Stortinget Her får dere tilgang til saker og publikasjoner knyttet arbeidet i Norges nasjonalforsamling.
 • Sametinget Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
 • Idunn.no Åpen tilgang til en rekke tidsskrifter og fagbøker innenfor sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi.
 • Fafo Frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse, som leverer kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk.
 • Google scholar Søkemotor som indekserer fulltekst eller metadata for akademisk litteratur.
 • Apollon Populærvitenskapelig forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo.
 • Forskning.no Populærvitenskapelig nettavis nasjonale og internasjonale forskningsnyheter. Her finner dere en egen side for samfunnsvitenskapelig forskningsformidling.
 • OsloMet Forskningsnyheter fra storbyuniversitetet.

Skolebiblioteket har et godt utvalg faglitteratur om både teori og metode. Vi har også en rekke sakprosabøker om interessante emner som egner seg til videre utforsking. Finn inspirasjon på hyllene, eller sjekk utvalget i websøk.