Om meg

Jeg heter Ingrid Svennevig Hagen og jobber som faglig leder for læringssenteret ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Jeg har tidligere bygget opp skolebibliotekvirksomheten ved Valle Hovin videregående skole i Oslo og Sandvika videregående skole i Bærum.

Jeg er opptatt av å skape et aktivt og ambisiøst skolebibliotek som i samarbeid med lærerne, skal bidra til elevenes læring.

Et rom med innsikt er min private blogg hvor jeg deler mine erfaringer og mine tanker om skolebibliotek. Jeg er alene ansvarlig for innholdet.